Skip navigation

Kvalitetssikring

Steeltec lægger vægt på at kvalitetsstyringen gennemføres i alle led fra ordremodtagelse igennem produktionsforløbet til forsendelse af varen til kunden, så vi sikrer, at produkterne er af høj og ensartet kvalitet.

Steeltec´s kvalitetsstyringssystem er naturligt indarbejdet i det daglige ledelsessystem, og der foretages løbende ajourføring af processer og procedurer for at sikre en fortsat udvikling af systemet, hvilket sikrer, at vi gennem nøje indarbejdende procedurer søger at tilfredsstille kundernes behov i den udstrækning det er muligt. Det er ligeledes vigtigt at sikre, at kunderne får leverancer af ensartet høj kvalitet samt at leveringssikkerheden ligger på højt niveau.

Gennem de løbende forbedringer af vores kvalitetsstyringssystem vil vi højne kvaliteten af vores ydelser og dermed øge vores kunders tilfredshed, hvor vi løbende gennemfører kundetilfredshedsanalyser samt sikrer, at vi efterlever de krav og forventninger fra myndigheder og kunder.

Alle medarbejdere er ansvarlige for at sikre kvalitet af eget arbejde og opstår der afvigelser for forbindelse med en opgave, sikres det effektivt, at afvigelsen rettes ved gennemførelse af en forebyggende handling, så afvigelsen ikke gentages. Denne procedure anvendes også ved reklamationer, hvor vi anvender 8D-Rapport princippet.

I samarbejde med kvalitetsafdelingen gennemfører operatørerne løbende kontrol i alle processer og af alle varer inden forsendelse til kunden. Kontrollen gennemføres enten som 100 % kontrol eller stikprøvevis.

Steeltec har eget laboratorium, hvor vi foretager måling af bl.a. trækstyrke og hårdhed samt kalibrerer måleudstyr, der anvendes i produktionen, så vi sikrer, at de for opgaven relevante regler og direktiver overholdes, og at de producerede og leverede stålprodukter er klar til en effektiv viderebearbejdning i kundens produktion.